Over VARA

MISSIE

De VARA is een onafhankelijke, progressieve en maatschappelijk betrokken vereniging. Met haar activiteiten wil zij een groot en breed publiek informeren, raken, amuseren en aan het denken zetten. Zij kenmerkt zich door een betrokken en kritische opstelling. Originaliteit, humor en lef vormen daarbij de trefwoorden. 

De VARA zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving en stimuleert het publieke debat. Solidariteit, gelijkwaardigheid, internationale verbondenheid en ecologische verbondenheid zijn daarbij de richtinggevende begrippen.

De VARA realiseert deze doelen door ervoor te zorgen dat haar missie op een eigentijdse wijze doorklinkt in de media-activiteiten van BNNVARA. Zij levert een bijdrage aan activiteiten die – binnen deze omroepvereniging – onder het merk VARA gestalte krijgen.

De VARA communiceert via diverse kanalen met haar leden en betrekt hen via de VARA Verenigingsraad bij de besluitvorming.

DE GESCHIEDENIS VAN DE VARA

Het begin: 1 november 1925
Toen in de eerste helft van de jaren twintig van de vorige eeuw, na een aantal experimenten, de betekenis van het nieuwe medium radio duidelijk werd, ontstonden kort na elkaar verschillende omroepen. De ‘Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs’, V.A.R.A. was daar een van.

Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs
Opgericht in hotel Parkzicht in Amsterdam op 1 november 1925, met als eerste voorzitter Levinus J. van Looi. De V.A.R.A. werd daarmee de omroep van de zich emanciperende arbeidersbeweging. De omroep van het vrije woord, van de geestelijke en zedelijke verheffing van de arbeidende bevolking en van het nuttig en aangenaam bezig houden.

Nuttig met het uitzenden van redevoeringen, lezingen, debatavonden, concerten enzovoort en aangenaam met ontspannende programma's, want zoals Annie M.G. Schmidt jaren later zou zeggen: 'lachen mag van God'. Tot de jaren '50 bleef radio, met miljoenen luisteraars, het toonaangevende medium in Nederland. Televisie (eerste uitzending 1951) nam die rol echter over.

In de VARA-archieven treft u, naast veel historische radio-uitzendingen, een groot aantal spraakmakende televisieprogramma's aan zoals: Zo is het toevallig....., De familie Doorsnee, Pension Hommeles, Ja Zuster Nee Zuster, Achter het Nieuws, Koning Klant, Matinee op de vrije Zaterdag (1961), Rooie Haan, Dorus, Sonja's Goed Nieuwsshow, Mies en scene, de Stratemaker op Zee-show en De Willem Ruisshow.

In 1969, het jaar waarin de ledentallen van de omroepen de hoeveelheid uitzendtijd gingen bepalen, vond er een belangrijke wijziging plaats. De VARA -de afkortingspuntjes verdwenen- wenste zich uitdrukkelijk open te stellen voor een ruimere vertegenwoordiging van de Nederlandse samenleving dan alleen de sociaal-democratische zuil. De omroepvereniging ging zich voortaan tot een breder, progressief georiënteerd publiek richten. De hechte band die de VARA onderhield met de S.D.A.P. (later de PvdA) en met de vakbond N.V.V. (later F.N.V.), werd eind jaren '70 steeds losser.

De VARA van toen, als ‘stem van links’, veranderde in de principieel onafhankelijke, maar nog wel ideëel verwante, VARA van nu.